Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Phường 1 tổ chức thành công bầu cử chức danh khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026

8:26, Thứ Hai, 18-9-2023

         Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND-UBMT ngày 16/8/2023 của UBND - UBMTTQVN Phường 1 về Tổ chức bầu cử Khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND phường về công bố ngày bầu cử Khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026. Ngày 17/9/2023, Phường 1 đã tổ chức bầu chức danh Khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026 tại 10 khu phố trên địa bàn.

Cử tri Khu phố 8, Phường 1 tham gia bỏ phiếu bầu khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026

          Công tác tổ chức thực hiện bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn đã diễn ra thành công, đúng theo quy định của pháp luật; được nhân dân các khu phố trên địa bàn hưởng ứng tích cực, cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Kết quả 10/10 khu phố đã bầu được chức danh khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
3 người đã tham gia bình chọn