Tin hoạt động - Phường 1 - Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Phường 1 tổ chức thành công bầu cử chức danh khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026

          Công tác tổ chức thực hiện bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn đã diễn ra thành công, đúng theo quy định của pháp luật; được nhân dân các khu phố trên địa bàn hưởng ứng tích cực, cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Kết quả 10/10 khu phố đã bầu được chức danh khu phố trưởng nhiệm kỳ 2023-2026 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN
3 người đã tham gia bình chọn