Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

13:58, Thứ Hai, 18-7-2022

      Chiều ngày 12/7/2022, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Tham dự hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phụ trách địa bàn thành phố Đông Hà; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVTV trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Đặng Thị Thủy - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Sỹ Trong - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, các phường; tập thể và cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác tín dụng chính sách trong thời gian qua. 

Lãnh đạo thành phố đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Đông Hà

     Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn thành phố Đông Hà. Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, thành phố đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay được 35.895 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 917.555 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 533.261 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến các phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, đã có 10.687 lượt hộ nghèo được vay vốn, trên 10.500 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 6.650 lao động, giúp cho 10.614 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; trả lương ngừng việc cho 790 lượt lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, 360 lượt khách hàng thuộc đối tượng thụ hưởng được vay vốn để xây mới và sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội... Tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

     Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong nhấn mạnh: thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn về công tác tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh (bộ phận phụ trách địa bàn thành phố Đông Hà) bám sát các văn bản của cấp trên để tham mưu kịp thời, có hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, bảo đảm vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các phường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách công khai, kịp thời để người dân hiểu và các đối tượng chính sách được vay vốn nhằm thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn việc triển khai tín dụng chính sách với chủ trương, định hướng của từng địa phương về chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tập trung ưu tiên vốn đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người mù, người khuyết tật, quan tâm đầu tư vốn tín dụng chính sách cho các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu hút nhiều lao động trên địa bàn.

     Nhân dịp này, thành phố Đông Hà đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn