Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Công văn về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2023

16:11, Thứ Hai, 1-8-2022

/documents/19217/0/2022-CV-1574.signed.pdf/22715e77-1917-b465-8fd1-1a1cbbf13a5c?t=1659345079331

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN




3 người đã tham gia bình chọn