Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

UBMTTQVN Phường 1 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII Nhiệm kỳ 2024 – 2029

8:23, Thứ Hai, 1-4-2024

Ngày 22/3/2024, UBMTTQVN Phường 1 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII Nhiệm kỳ 2024 – 2029. Về dự Đại hội:

Đại Biểu thành phố Đông Hà:

- Dự và chỉ đạo đại hội có bà Nguyễn Hồng Hải - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố;

- Bà Đặng Thị Thuỷ, UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, lãnh đạo phụ trách địa bàn Phường 1;

Đại Biểu phường có ông Trương Văn Tuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các ông/bà trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT và các Đoàn thể Phường 1.

Cùng với 100 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân phường.

Nhiệm kỳ 2019-2024 UBMTTQVN Phường 1 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra, thực hiện hiệu quả 11 chỉ tiêu phấn đấu trong chương trình hành động, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt và các chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm; chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương, trong đó bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả như mô hình “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ hòa giải ở cơ sở. Nhiệm kỳ qua UBMTTQVN phường đã vận động hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo, xây dựng và sửa chữa 30 nhà đại đoàn kết, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng qua đó tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách trên địa bàn phường ổn định cuộc sống, từ kết quả đạt được của Nhiệm kỳ qua UBMTTQVN phường đã để ra chương trình hành động trong Nhiệm kỳ 2024-2029 với những chỉ tiêu cụ thể: 100% khu dân cư triển khai đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên 98% hộ gia đình thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Đông Hà, vận động xây dựng từ 2-3 tuyến phố văn minh, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hàng năm hỗ trợ xây dựng từ 2-3 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ từ 4-5 hộ sinh kế, phấn đấu giảm từ 2-4 hộ nghèo.

Tại phiên họp thứ nhất đại hội đại biểu UBMTTQVN phường khóa XIII, đã hiệp thương bầu ra 45 Ủy viên được Đại hội tín nhiệm Hiệp thương cử tham gia Uỷ ban MTTQVN phường 1 khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 05 đồng chí tham gia Ban thường trực UBMTTQVN phường khóa XIII, trong đó: ông Nguyễn Xuân Trường được đại hội tín nhiệm tiếp tục cử giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN phường khóa XIII; ông Trịnh Minh Hưng cử giữ chức vụ Phó chủ tịch UBMTTQVN phường khóa XIII; bà Nguyễn Nữ Mai Linh, bà Lê Thị Tố Linh và ông Lê Đức Nhật - Ủy viên Ban thường trực UBMTTQVN phường khóa XIII.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn