Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

14:20, Thứ Hai, 18-7-2022

       Trong 3 ngày, từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2022, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 tại 05 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 5 và phường Đông Giang. 

    Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn phường; đại diện Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các ban Đảng của Thành ủy và các cơ quan, đoàn thể thành phố; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

    Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

    Sau báo cáo, các đại biểu HĐND đã dành thời gian lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nội dung đề đạt của bà con cử tri. Đa số cử tri đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND thành phố trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn đề đạt các ý kiến góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn, các vấn đề chủ yếu liên quan đến việc đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, ...

   Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo UBND các phường đã trực tiếp giải thích thỏa đáng các ý kiến phản ánh thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung phản ánh chưa được trả lời, đại biểu HĐND tỉnh/thành phố tiếp thu đầy đủ, có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra và báo cáo giải trình cụ thể tại kỳ họp thường lệ giữa năm./.

                                           Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn