Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt cao điểm từ ngày 12/9/2022 đến ngày 30/9/2022

15:50, Thứ Ba, 20-9-2022

/documents/39955/0/P1-2022-CV-210_0001.pdf/e55ad2fe-7b20-faf5-df18-0f6ab23e4e55?t=1663663788762

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn