Chi tiết tin - Phường 1 - Đông Hà

Nghị quyết về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaii và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

7:56, Thứ Tư, 26-4-2023

/documents/39955/0/ngh%E1%BB%8B+quy%E1%BA%BFt_0001.pdf/b73a504f-f40e-48d5-4934-83879c3449a9?t=1682470473795

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN
9 người đã tham gia bình chọn